วัดพระธรรมกาย-2

posted on 23 Apr 2013 09:40 by real-s
,,ต่อจากตอนที่แล้ว ถึงจะมองว่าวัดพระธรรมกายจัดเป็นภัยอันตรายต่อพระพุทธศาสนาโดยใช้เหตุผลที่ว่ามีการบิดเบือนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่กระนั้นก็ใช่ว่าจะปฏิเสธต่อต้านทำทุกวิถีทางเพื่อให้วัดนี้หายไป เพราะใช่ว่าจะหาข้อดีอันใดมิได้เลย อย่างน้อยวัดก็ไม่ได้บอกให้ไปประพฤติปฏิบัติความชั่ว เบียดเบียนผู้อื่น(เว้นแต่ในครั้งอดีต ที่ทางวัดได้มีการแย่งชิงผืนดินของวัดมาจากชาวนา) วัดยังส่งเสริมการกระทำความดี ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามก็ล้วนแล้วแต่มุ่งหวังทำความดี ถึงบางส่วนจะพยายามมองไปยังผลตอบแทนคือบุญที่จะส่งผลต่อไปในภายภาคหน้า อันภพภูมินั้นมีจริง การเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริง หาได้มีผู้ใดปฏิเสธและกล้ายืนยันว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีอยู่จริงๆ,, ข้าพเจ้าตัดสินใจเลิกอ่านคำสอนของวัดพระธรรมกาย เพราะเชื่อว่าอ่านไปก็พลันแต่จักเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ส่วนคำสอนที่ผิดก็ให้ผิดๆไป ไม่เก็บเอามายึดให้เจ็บปวดในประเด็นที่ว่าพระพุทธศาสนานั้นถูกมองไปในทางที่ผิด เพราะคิดได้ว่าอันเนื้อแท้ของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น ต่อให้ถูกบิดเบือนไปสักเท่าไร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อแท้นั้นได้ เพราะพระธรรมนั้นเป็นสันทิฏฐิโก อะกาลิโก เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติพึ่งเห็นได้ด้วยตนเอง และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล ผู้ปฏิบัติชอบย่อมมองเห็นและพิจารณาได้ถึงเหตุผลที่แท้จริงของพระธรรม ผู้ที่มีปัญญาย่อมพิจารณาจนเห็นโทษของคำสอนที่ผิดเพี้ยน แล้วถอยออกมาปฏิบัติให้ถูกต้อง ส่วนผู้ที่ยังยึดมั่นในบุญนิยม มุ่งหวังจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด หากไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จักได้ว่าไม่ทำการเสียหาย ถึงพุทธศาสนาจะถูกวัดพระธรรมกายยกคำสอนหลายข้อมาสอนแบบผิดๆ แต่พุทธศาสนิกชนก็จงสบายใจเถิด พระธรรมจะไม่มีวันสูญหายไปจากโลก ไม่ว่าจะในยุคสมัยใด ก็จะมีผู้ถึงซึ่งพระนิพพานอันประเสริฐ เพราะเหตุใดนะเหรอ ลองใช้สติปัญญาไต่ตรองดูเองเถิด,, หลวงพี่จักรภัทร อิธิเตโช

Comment

Comment:

Tweet