วัดพระธรรมกาย

posted on 23 Apr 2013 09:36 by real-s
,,ครั้งไปเยี่ยมเยือนวัดธรรมกายเป็นครั้งแรก (ใช้ปัญญาในการอ่าน) วัดธรรมกาย สอนให้รู้จักละทิ้งซึ่งความโลภอันเกิดจากตัวเงินที่หามาได้อย่างยากลำบาก เพื่อเเลกกับบุญบารมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ,,บางคนแทบไม่ได้รู้เลยว่า อันตัวหลังนั้นคือกิเลสที่น่ากลัวมากกว่ากิเลสจากเงินตราด้วยซ้ำไป ,,ราวกับว่าบุญนั้นสามารถใช้เงินซื้อหามาได้อย่างง่ายดาย แทนที่ทำบุญแล้วจิตใจจะแจ่มใสเต็มไปด้วยการปล่อยวางจากความยึดมั่นอันเป็นอานิสงค์จากการทำทานบารมี จนกลายเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดความไม่ยึดว่าสรรพสิ่งนั้นเป็นอัตตา เลยกลับกลายเป็นว่าเป็นการเพิ่มพูนกิเลสตัวอยากได้อยากมีให้มากยิ่งขึ้น จึงเวียนว่ายในวัฏฏสงสารเรื่อยไป ไม่จบไม่สิ้น เดิมทีก็เป็นความเชื่ออยู่ลึกๆ ที่เกิดขึ้นในการทำทานของคนไทยกันอยู่แล้ว แต่วัดธรรมกายก็ทำให้กลายเป็นความเชื่อที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นความเชื่อผิดๆ ที่ชัดเจน และเป็นอันตรายตรายต่อผู้ยึดถือปฏิบัติ มิหนำซ้ำ คำสอนนี้ยังเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนายิ่งนัก,, หลวงพี่จักรภัทร อิธิเตโช วันที่22 เมษา 2556 เนื่องในวันคุ้มครองโลกของวัดธรรมกาย

Comment

Comment:

Tweet