เพื่อมวลชน

posted on 13 Aug 2011 09:04 by real-s
http://www.4shared.com/audio/oXTwDNA2/_____.html
 
                        ถ้าหากฉัน เกิดเป็นนก ที่โผบิน              ติดปีกบิน ไปให้ไกล ไกลแสนไกล
จะขอ เป็นนก พิราบขาว                                เพื่อชี้นำ ชาวประชา สู่เสรี
ถ้าหากฉัน เกิดเป็นเมฆ บนนภา                       จะนำพา ความร่มเย็น เพื่อท้องนา
หากฉัน เกิดเป็น เม็ดทราย                            จะถมกาย เป็นทาง เพื่อมวลชน
ชีวา ยอมพลีให้ มวลชน ที่ทุกข์ทน                   ขอพลีตน ไม่ว่า จะตายกี่ครั้ง
 
 
เข้าใจว่า จุดประสงค์ของการแต่งเพลงนี้ เพื่อให้นักศึกษาผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยโอกาส ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ตนควรทำ,,
 
แต่ ณ ตอนนี้ เรากำลังทำอะไร? 

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot!

#1 By FRiEND on 2011-08-13 09:40